SỰ KHÁC NHAU GIỮA LAVANDIN VÀ TRUE LAVENDER

TRUE LAVENDER: Giống cây cao 25-35cm, hoa mọc thành đốt thưa, màu hoa đẹp, hương thơm ngọt nhẹ, thoảng được từ 3-6 tháng tuỳ không gian nhà. 1 tấn hoa True lavender cho ra được 1-2 lít tinh dầu
LAVANDIN: Hoa lai giữa 2 dòng true lavender để chuyên lấy tinh dầu,
hoa mọc thành hình lưỡi giáo ngọn hoa, hoa cao có thể lên đến 50cm, hương thơm nồng hơn true lavender nhưng màu sắc nhạt hơn và chỉ lưu hương từ 1-3 tháng tuỳ không gian nhà. 1 tấn hoa lavandin cho ra được 4-5 lít tinh dầu.